• 20+ jaar ervaring
  • Maatwerkspecialist
  • Experts in onderwijs

MVO

Sociale werkgever
K-twee produceert en ontwikkelt met ca. 50 eigen vakmensen al zijn producten. Ze werken nauwgezet samen met Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN). Menig IPO student heeft al zijn steentje bijgedragen aan nieuwe innovatieve producten.
Daarnaast werken ze samen met enkele MBO vakopleidingen door leerlingen in BBL verband het vak van meubelmaker te leren in de praktijk. Eenvoudige repeterende producten worden in samenwerking met de dagbesteding van Loods9 gemaakt. Hierdoor hebben deze mensen weer een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt.
Ook wordt er met het UWV, Gemeente Lingewaard en Renkum samengewerkt om personen die lastig aan de slag komen een kans te bieden op reguliere arbeid. Hiervoor is K-twee in 2018 genomineerd als onderneming van het jaar. 
De geaardheid of afkomst van een medewerker wordt geheel gerespecteerd, dat is één van de basisvoorwaarden van het bedrijf. Bij Ktwee komt men jonge leerlingen en collega's die ruim boven de 60 zijn en het vak doorgeven aan de nieuwe generatie tegen. MVO staat hoog in het vaandel.

Het succes van K-twee is natuurlijk zijn medewerkers, men biedt hen volop kansen om zich te ontplooien en iedereen wordt gewaardeerd op zijn niveau. 1 voor 1 zijn ze trots op het bedrijf, hierdoor hebben ze een lang dienstverband en is er weinig verloop en uitval door ziekte. Dit geeft een verantwoordelijkheidsgevoel en een prettig werkklimaat. Door ondersteuning van lokale activiteiten dragen het steentje bij aan de leefomgeving.

Circulaire productie

Productie in Nederland
K-twee produceert in eigen land. De eigen hout-, en eindmontageafdeling vormen samen met vele Nederlandse toeleveranciers voor een complete productieketen binnen Nederland. Alle grondstoffen worden waar mogelijk met FSC-keurmerken ingekocht zodat de bronnen duurzaam zijn, zo dicht mogelijk bij huis.

Materialen
De basis van de meeste producten die K-twee produceert en ontwikkeld is Hout, door hiervoor te kiezen maken ze gebruik van de meest duurzame grondstof die ook nog CO2 absorbeert. Alle materialen worden van Nederlandse leveranciers betrokken die op duurzaamheid geselecteerd worden. FSC is daar een harde eis. Eén van onze preffered suppliers is Leeuwerik Plaat B.V. uit Eindhoven, de keuze voor deze leverancier is onder andere dat ze zich inzetten voor circulair ondernemen door onderdeel te zijn van de task force van CBM. Elk jaar belanden 934.000 m3 en 700 miljoen kilo! aan vezelrijke platen op de afvalstapel. Leeuwerik vindt dat hiervoor een duurzame oplossing moet worden gevonden. Daarom hebben wij ons aangesloten bij de taskforce plaatmateriaal van CBM.
Samen met andere bedrijven uit de meubel- en interieurbranche zijn we in de taskforce druk bezig met het inrichten van een circulair systeem voor duurzame verwerking van plaatmateriaal. Uit de eerste brainstormsessie bleek dat de neuzen dezelfde kant op staan. Onze branche is niet circulair genoeg en samenwerking is noodzakelijk voor een goed sluitend circulair systeem waar iedereen in de branche mee kan werken.
Met ons lidmaatschap aan de Tasforce Plaatmateriaal zetten we ons samen met andere partijen uit de meubel- en interieurbranche in voor circulair ondernemen.

Doordat K-twee samenwerkt met dit soort marktpartijen blijven ze vooroplopen in de branche, om uiteindelijk een gesloten circulaire keten te vormen. Op het gebied van Metaal zetten ze zo veel mogelijk het duurzame metaal aluminium in, dit is het meest circulaire metaal in de metaalketen.
 
Recycling:
Afval wordt door K-twee natuurlijk gescheiden, nog belangrijker door slim te werken en producten te bundelen voorkomen we heel veel afval. Dit begint al met een slim ontwerp dat geënt is op basisplaatmaten, waardoor in de ontwerpfase al afval voorkomen wordt. Ook afspraken met leveranciers door materialen specifiek op maat te laten produceren voorkomt in de basis al heel veel afval. Daar we afval hebben zetten we dit materiaal weer in voor rompen van gestoffeerde producten. Ook het product “tinybots” is hier een mooi voorbeeld van, dit wordt geheel geproduceerd uit afval en heeft uiteindelijk als product ook nog een sociaal / maatschappelijke functie. (zie www.Tinybots.nl ) Elke dag zijn we hiermee bezig en elke dag worden we slimmer. Daar waar we alsnog afval overhouden wordt, indien mogelijk, dit weer verantwoord verwerkt tot nieuwe plaatmaterialen, we leren nog elke dag. Onlangs is een project gestart om van sloopmaterialen nieuw meubilair te maken, medio 4e kwartaal zal dit programma geïntroduceerd worden middels een cradle to cradle kastenlijn.
 
Circulair inrichten, dat is het doel voor de toekomst, of zijn we al zover?
Samen met K-twee, bieden we al jaren de mogelijkheid om meubilair een 2e leven te geven, dit kan zijn door het in te zetten voor goede doelen in binnen en buitenland of verantwoord te demonteren en waar mogelijk her te gebruiken. Ook het revitaliseren van bestaand meubilair is een toenemende trend. Het eigen serviceteam vervangt in overleg de slijtdelen. Door hier een nieuwe look & feel aan te geven hebben we voor het oog een nieuw product met het gebruik van zo min mogelijk nieuwe grondstoffen. Het is echter ook een mindset die bij de eindklant door ons allen omgebogen wordt, door simpelweg in een eerste contact de klant onderdeel uit te gaan laten maken van het circulaire gedachtengoed. Voor ons is het een dagelijkse gewoonte geworden, voor velen is het nog een kwestie van nieuw meubilair bestellen… Gelukkig zijn er ook klanten die hier zelf over beginnen, die hebben we het liefste, dat bespaart veel uitleg, we moeten het samen doen.